Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost DELIMAX a.s., se sídlem na adrese Bratislavská 1647/3, 695 01 Hodonín, IČO: 269 16 371(„Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
  2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
  3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.lavilla.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Společnost o Vás může shromažďovat následující osobní údaje:

  1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

Takovými osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném webovém formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu či jinou obdobnou cestou.

ONLINE REZERVACE

V případě online rezervace stolu prostřednictvím webového rezervačního formuláře bude Společnost zpracovávat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, poznámku k rezervaci a čas rezervace.

DÁRKOVÝ VOUCHER

V sekci Dárkový voucher Společnost nabízí možnost zakoupit zážitkové dárkové poukazy. Aby Společnost mohla zakoupený voucher evidovat a doručit na vybranou adresu, bude zpracovávat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, údaje o požadovaném voucheru a adresu pro zaslání poštou.

NEWSLETTER

Pokud s tím udělíte souhlas, bude Společnost Vaše osobní údaje využívat také k zasílání pravidelných marketingových informací a nabídek, které by Vás mohli zajímat. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv odhlásit, a to postupem uvedeným na konci každého newsletteru, nebo kliknutím na následující políčko ODHLÁSIT.

  1. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje

Při návštěvě Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn jejich řádný a pohodlný provoz.

Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na Webových stránkách.

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto informace nejsou kombinovány s žádnými jinými daty a nejsou předávány žádné třetí osobě.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány třetím osobám, které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb. Společnost předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může mít přístup k osobním údajům společnost Bookio.cz, s.r.o., IČ: 24207586, která pro Společnost zajišťuje správu a organizaci online rezervací.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

  1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji; a
  2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 psím. b) GDPR.

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu dvou let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů. V případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, bude Společnost zpracovávat osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

COOKIES

Chcem zmeniť svoje nastavenia cookies.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost, zejména pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb, tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím.

Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače poznám Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užtečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. 

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Podle doby uložení ve Vašem zařízení dělíme cookies na dočasná (tzv. session) a trvalá (tzv. permanent). Dočasná cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazána. Slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli učinit přehlednější, srozumitelnější a bezpečnější směrem k uživatelům. Trvalá cookies pomáhají určovat zvláštní potřeby jednotlivých skupin uživatelů a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i po ukončení návštěvy webových stránek, a to po dobu uvedenou u jednotlivých cookies. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webových stránek.  

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí na následující druhy:

- Nutné cookies Vám umožňují pohybovat se po webové stránce a využívat jejích základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání webové stránky nezbytné a k jejich využívání nepotřebujeme Váš souhlas.

- Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na webové stránce jiné internetové stránky, kterou jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na Internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která možňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

- Výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak je webová stránka používána. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování webových stránek a mohli je vylepšovat.

K čemu cookies používáme

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení např. přehrávač videa.

Ke zlepšování naší stránky

Čas od času můžeme na naší stránce využít funkčnost, která sleduje, jak se na ní uživatelé chovají, zejména na jaké odkazy nejvíc klikají a na které místo najedou myší nejprve. To nám pomáhá optimalizovat naše stránky tak, aby byly uživatelsky přívětivější.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá vlastní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser. Tyto inforamce nejsou nijak spojeny s jinými informacemi.

Na našich stránkách také využíváme nástroje pro analýzu Vašich preferencí při využíváme stránek a zobrazování obsahu. Takové nástroje nám umožňují zjistit, jaká část našich stránek je nejvíce navštěvovaná a na základě toho určit, jak máme naše stránky rozvrhnout.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útoků na ni.

K doručování relevantního obsahu našich stránek

Některá cookies využívám také k tomu, abychom Vám zobrazovali právě ten obsah, který by Vás mohl zajímat. Za tímto účelem využíváme i nástroje, které sledují pohyb uživatelů na naší stránce, abychom mohli naše stránky uspořádat tak, aby uživatelům lépe vyhovovaly.

K reklamním účelům

Některé cookies slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů. (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data takto získaná používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení rlevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně nevytváří žádné podrobné profily našich návštěvníků.

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah.

Přehled cookies používaných na našich stránkách

Přehled všech námi používaných cookies včetně uvedení jejich zdroje, účelu a doby uchování a poskytovatele u cookies třetích stran.

typ

název

účel

expirace

nutné

ci_session

Sezení

Zajišťuje správné fungování webových stránek. 

1 den

nutné

csrf_cookie_name

CSRF ochrana formulářů

Zajišťuje správné fungování webových stránek. 

1 den

nutné

ci_honey_pot

CSRF ochrana formulářů

Zajišťuje správné fungování webových stránek. 

1 hodina

nutné

gdprcookie_consent

Povolení Cookies

Zajišťuje správné fungování webových stránek. 

1 den

Statistické

_ga

Google Analytics

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

Statistické

_gid

Google Analytics

Registruje unikátní ID, které je používáno k vygenerování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku používá.

1 den

Statistické

_gat_UA-110804863-1

Google Analytics

Analytický soubor cookie, který anonymně měří návštěvnost.

1 minuta

marketingové

_fbp

 

Facebook

Funkce je ukládat a sledovat návštěvy napříč weby.

3 měsíce

NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A NASTAVENÍ COOKIES A MOŽNOST JEJICH SMAZÁNÍ

Při návštěvě webových stránek se zobrazí tzv. cookie banner s možností nastavení volitelných cookies a jejich přijetím nebo odmítnutím. Zvolte si za pomocí cookies banneru své preference a potvrďte jejich výběr. Svůj výběr můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítka cookies v zápatí webových stránek.

Cookies taktéž můžete zakázat změnou nastavení ve Vašem prohlížeči, které umožńuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně vysloveně potřebných cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky a může být omezena funkčnost nabídky. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřeba je odstranit nezávisle v prohlížeči.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat. Stejně tak je možné deaktivovat nebo zcela vymazat obdobná data užívaná Vaším prohlížečem jako doplňkové moduly, například flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu, nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com

Safari – https:// support.apple.com

Opera – https://help.opera.com

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailovou adrese info@delimax.cz .

DELIMAX a.s.
Bratislavská 1647/3
695 01 Hodonín